הילדה מירום
כברי , זום
רמות 1,2 ו3
הכשרה: דהאוהארט סין
מלמדת ב "מטפלי מרחב מרכז
דרור" שבכברי ומ- 19/10/2020 גם דרך זום

050-7567221